Nadační fond One More Day for Children. Kdo jsme a čím se zabýváme?

Dáváme novou šanci keňským dětem žít lepší život

Zachraňujeme děti z Keni. Náš tým prostřednictvím keňské vlády pomáhá dětem, které přišly o své rodiče, pomáháme masajským holčičkám, které jsou nuceně provdávány už v dětském věku, což byl případ čtyřleté Suzi. Jedná se o děti ze slumů, které žijí pod hranicí chudoby v kůlně o velikosti 4 ms dalšími desíti dětmi a podobně…

Adopce na dálku zachráněných dětí

Všechny tyto děti, kterým náš tým dává novou šanci na lepší život, nabízíme k adopci na dálku. Lidé, kteří chtějí pomáhat našim zachráněným dětem, mohou měsíčně zasílat na účet nadace finanční částku, která zajistí dítěti lékařskou pomoc, školné, uniformu, boty a hygienické potřeby. V případě dětí umístěných v našem domově, zajistí finanční pomoc veškerou péči vč. jídla a oblečení. Na oplátku od nás dostávají adoptivní rodiče pravidelné informace o adoptovaném dítěti, dopisy, vysvědčení a jednou do roka nové fotografie.

Postavili jsme ve spolupráci s keňskou OMDC pro tyto případy dětský domov

Ve spolupráci s keňskou OMDC jsme postavili tzv. Záchranné centrum One More Day for Children ve městě Doldol, které neustále rozšiřujeme. V tomto domě žijí děti, které určí keňský soud a které by bez naší pomoci nedokázali chodit do školy a v nejhorších případech i přežít. V současné době v dětském domově žije témě sto padesát takových dětí.